14 Eylül 2011 Çarşamba28 Eylül 2011'de Eskişehir Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi stüdyolarında çekimi yapılan ve ilk kez 22 Mayıs 2012 Salı günü saat 18.15'de TRT Okul kanalında yayınlanan "Kaynaklardan Hadis Bulma Yöntemleri" başlıklı HADİS-6 dersinde, 5 ayrı web sayfası ekrana getirilmiş, örnek bir-iki hadis cümlesi aratılarak sonuçlar gösterilmişti. Bu sayfalardan ilk dördü Arapça tabanlı yabancı linkler olduğundan, reklam kaygısıyla program sırasında isimleri açıkça zikredilememişti. Programı izleyen öğrencilerimiz için, tanıtımı yapılan bu sitelerin linkleri sırasıyla aşağıya verilmiştir:


Son dakikalarda sözü edilen, üç hadis kitabının Türkçe çevirisine ait word belgelerine gelince;

Aşağıdaki linke tıklayarak indireceğiniz "ibnhacer-rudani-gumushanevi.rar" dosyasında bulunan İbn Hacer el-Askalânî ve Rûdânî'ye ait iki word belgesinde, şu hadis kitaplarındaki rivayetler bir araya getirilmiştir:

Buhârî, Sahîh
Müslim, Sahîh
Ebû Dâvud, Sünen
Tirmizî, Sünen
İbn Mâce, Sünen
Nesâî, Sünen
Dârimî, Sünen
Mâlik b. Enes, Muvatta'
Ahmed b. Hanbel, Müsned
Ebû Ya'lâ, Müsned
Bezzâr, Müsned
Ebû Dâvud et-Tayâlisî, Müsned
Humeydî, Müsned
İbn Ebî Ömer el-Adenî, Müsned
Müsedded b. Müserhed, Müsned
Ahmed b. Menî', Müsned
İbn Ebî Şeybe, Müsned
Abd b. Humeyd, Müsned
İbn Ebî Üsâme, Müsned
Taberânî, el-Mu'cemü'l-Kebîr
Taberânî, el-Mu'cemü'l-Evsat
Taberânî, el-Mu'cemü's-Sağîr

Üçüncü word belgesindeki Gümüşhanevî'nin Râmûzü'l-Ehâdîs'inde ise, 33 ayrı hadis kaynağından toplam 7101 hadis derlenmiştir. Toplamda, (sahih-zayıf) 22 bin civarındaki rivâyetin Türkçe çevirisini, indireceğiniz dosya içindeki üç word belgesinde bulabilirsiniz.


Bekir Kuzudişli beyin tanıtımını yaptığı, dünyanın en gelişmiş Arapça tabanlı hadis arama programı olan Cevâmiu'l-Kelim'i buradan indirebilirsiniz.

Önümüzdeki aylarda http://www.hadiskutuphanesi.com/ adresinde hizmete girecek olan Türkiye'nin en büyük Türkçe hadis arama motoru, öğrencilerimize buradan duyurulacaktır. 100 binden fazla rivâyetin Türkçesini, Arapça orijinal metinleriyle birlikte içerecek şekilde tasarlanan bu önemli projeyle ilgili gelişmeler için lütfen sayfamızı takip ediniz.
1 yorum:

  1. http://www.hadiskutuphanesi.com/ hocam bu site ne zaman faaliyete geçecek ?Merakla bekliyoruz. Saygılar...

    YanıtlaSil